top of page
ZAHRADA SE SADEM
3.jpg

Návrh zahrady vychází z terénního převýšení, které na pozemku vzniká při návaznosti na dům a okolí.

Celá koncepce usiluje o maximální využití výhod, který takto koncipovaný pozemek umožňuje a měkce

modelované svahy se střídají s poměrně rozsáhlými pobytovými rovinami. Důraz je kladen na zvýraznění

pohledových směrů do malebné okolní krajiny. Celá zahrada je pojata v přírodním stylu, čemuž odpovídá

charakter vegetačních i technických prvků. Důležitým požadavkem investora bylo navrhnout zahradu pro

děti, čemuž vychází návrh vstříc, ať už rozmístěním konkrétních herních prvků, ale také vytváření zákoutí,

kde si děti najdou sami způsob, jakým si v zahradě budou hrát.

1.jpg

Ohniště je v zahradě umístěno tak, že přímo komunikuje s okolní krajinou a využívá terénního klesání. Od centrální části zahrady je ohniště díky terénnímu převýšení skryto za zapuštěnou sedací zídkou, která je ve středové části zdvojená. Druhá zídka je vyšší a poslouží jako opěradlo. K pocitu intimity prostoru přispěje krom terénního zapuštění také trvalkový porost mezi ohništěm a zbytkem zahrady. Zároveň zůstanou zachovány průhledy do krajiny.

2-page-0.jpg

Převýšení mezi terasou a pobytovou rovinou je pak využito k umístění skluzavky podél které vedou schody z dřevěných hranolů, které slouží pro děti při vybíhání zpět na skluzavku, ale také jako pohodlný způsob překonání výškového rozdílu. Podél ovocného sadu pak vede pozvolně klesající travnaté cesta, která bude na severní straně lemována ovocnými keři a dala by se tak nazvat „ovocnou stezkou“

6-page-0.jpg

Prostorná vstupní zahrada je využita k umístění dětského koutu s domečkem a přírodním pískovištěm, které jsou ukryty ve vegetaci

4.jpg

Hlavní příjezdová cesta je tvořena dvěma typy dlažeb, jednak velkoformátovou betonovou, či kamennou

dlažbou obdélníkového formátu, které je proložena dlažbou z žulových kostek s velkou spárou tak, aby

spárami prorůstala tráva vznikla tak optická provázanost severní a východní části zahrady.

bottom of page